Statut


UCHWAŁA Nr XXI/229/20
Rady Gminy Kościan z dnia 25.11.2020r.
w sprawie:
nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie.


 

Pliki do pobrania