Biegowe Grand Prix Gminy Kościan


Zapraszamy sympatyków biegania do udziału w I Biegowym Grand Prix Gminy Kościan.

Podstawowe informacje:

·        W skład Biegowego Grand Prix Gminy Kościan wchodzą trzy biegi:

- Zimowy Bieg Niedźwiedzia – Nowy Dębiec –  5 stycznia 2020

- Bieg Przyjaźni - CREATON Widziszewo – 2 sierpnia 2020

- Bieg TOP FARMS im. D. Chłapowskiego – Turew – 3 października 2020

·        Na wszystkich imprezach rozgrywane będą dwa dystanse: 10 i 5 km.

·        Informacje o zgłoszeniach do udziału w biegach, opłatach startowych za poszczególne biegi, limitach uczestników               będą zamieszczone w regulaminach poszczególnych biegów.

·        We wszystkich trzech biegach wchodzących w skład I Grand Prix stosowany będzie Elektroniczny pomiar czasu.

W biegach mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat na dystansie 10km i 12 lat na dystansie 5 km, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegach zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Szczegółowe regulaminy w plikach do pobrania.