Biegowe Grand Prix Gminy Kościan


Zapraszamy sympatyków biegania do udziału w Biegowym Grand Prix Gminy Kościan.

Podstawowe informacje:

·        W skład Biegowego Grand Prix Gminy Kościan wchodzą trzy biegi:

- Bieg CREATON Widziszewo – 8 sierpnia 2021

- Bieg TOP FARMS im. D. Chłapowskiego – Turew – 2 października 2021

- Zimowy Bieg Niedźwiedzia - Nowy Dębiec - 9 stycznia 2022

·        Na wszystkich imprezach rozgrywane będą dwa dystanse: 10 i 5 km.

·        Informacje o zgłoszeniach do udziału w biegach, opłatach startowych za poszczególne biegi, limitach uczestników  będą zamieszczone w regulaminach poszczególnych biegów.

·        We wszystkich trzech biegach wchodzących w skład  Grand Prix stosowany będzie Elektroniczny pomiar czasu.

W biegach mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat na dystansie 10km i 12 lat na dystansie 5 km, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegach zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Szczegółowe regulaminy w plikach do pobrania.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Wyniki 5 kolejki LW
18.10.2021

Wyniki 5 kolejki LW

Wyniki  LW
10.10.2021

Wyniki LW